بلوچ نیوز

۱ مطلب با موضوع «تاریخ باستان :: مادها» ثبت شده است

مادها


 

 

مادها :

 

مادها گروهی از آریایی ها  بودند که به تدریج در غرب ایران ساکن شدند . آنها به خانواده اهمیت بسیاری داده و در خانواده همگی تابع بزرگ خانواده بودند . هر خانواده چرا گاه های مخصوص دام های خود داشت و برای حفاظت از آن ها ، دهکده هایی به وجود آمده بود .

هوشنگ ناروئی